jongeren met NAH

jongeren met NAH Support4life

Gevolgen van hersenletsel

Jongeren met NAH

 

In Nederland krijgen jaarlijks bij benadering 130.000 mensen hersenletsel. De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zijn vaak blijvend en hebben een grote impact op het leven van betrokkenen en hun naasten. NAH treft ook jongeren in de bloei van hun leven. In een fase waarin studeren, zelfstandig worden, op eigen benen staan, werk vinden en een relatie aangaan normaliter centraal staan.

NAH doorbreekt de vanzelfsprekendheid van deze ontwikkelingsstappen en is van grote invloed op de ervaren kwaliteit van leven. Na de acute – en de revalidatiefase, in de zogenaamde chronische fase, komt het accent te liggen op herstel van het gewone leven. Veel jongeren met NAH ervaren in deze fase problemen; hun leven is fundamenteel veranderd en de ontwikkelingsstappen of activiteiten die voorheen vanzelfsprekend en terloops plaatsvonden, stagneren of verlopen uiterst moeizaam.

Hans

“Met Support4Life mijn toekomstplanning gemaakt.
Weet nu wie me helpt bij het realiseren van wat ik graag wil”

………………..

Esther

“Met de aanpak van Support4Life mijn opleiding weer kunnen oppakken.
Zelf met school goede afspraken kunnen maken.”

………………..

Tom

“Woon nu zelfstandig.
En met Support4Life krijg ik hulp en ondersteuning die voor mij belangrijk is.”

………………..