Waar kunnen we je mee helpen?:

Je weg vinden in het dagelijks leven.

 

Veel jongeren met NAH ervaren problemen bij het hervinden van hun plaats in de samenleving en bij het opnieuw oppakken van hun leven.

Tijdens en tussen de acute en de revalidatiefase is vaak sprake van goede en gerichte aandacht. Daarnaast is er dan sprake van een duidelijke structuur voor ondersteuning met professionals. In de revalidatiefase wordt ook gericht gewerkt aan het weer naar huis gaan.

Maar……. na een aantal jaren wordt vaak pas echt duidelijk wat het betekent om met hersenletsel te leven. Dan de weg te vinden in het gewone leven wordt moeilijk. In deze fase is voor vragen te weinig aandacht of wordt zelfs het verband met NAH niet meer gelegd.

De draad oppakken

Support4Life kan je helpen de draad weer op te pakken, door te gaan met je leven en een plan te maken voor de toekomst. Zo’n plan werkt beter als je vrienden en familieleden erbij betrekt. Support4Life ondersteunt je daarbij: we helpen je een team om je heen te verzamelen; mensen die écht om je geven, en waarmee je een pad voor voor jouw toekomst kunt uitzetten.

Hans

“Met Support4Life mijn toekomstplanning gemaakt.
Weet nu wie me helpt bij het realiseren van wat ik graag wil”

………………..

Esther

“Met de aanpak van Support4Life mijn opleiding weer kunnen oppakken.
Zelf met school goede afspraken kunnen maken.”

………………..

Tom

“Woon nu zelfstandig.
En met Support4Life krijg ik hulp en ondersteuning die voor mij belangrijk is.”

………………..