Stichting Support4Life

Stichting Support4Life

Ondersteuning voor jongeren en jongvolwassenen
met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH).

 

Stichting Support4Life ondersteunt jongeren en jongvolwassenen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun sociaal netwerk in Midden-Brabant in de chronische fase bij het hervinden van het gewone leven met een goede kwaliteit.

Stichting Support4Life: Beleidsplan 2021

Hoofdlijnen uit beleidsplan 2021:

  • De maatschappelijke positionering van Support4Life nader vormgeven;
  • In lijn met onze missie en doelstelling: nadere profilering van Support4Life op sociale media zoals LinkedIn, Twitter en Instagram in 2021;
  • Support4Life wil jongvolwassenen met NAH zelf aan het woord laten, biedt hiervoor een platform en wil dit ook graag ondersteunen;
  • Persoonlijke Toekomst Planning modificeren en op gepaste wijze aanbieden aan jongvolwassenen met NAH in Midden-Brabant.

In ons beleidsplan leest u er alles over.

> Klik op de afbeelding om het document te lezen of te downloaden.

Bestuur

Support4Life Kees Jongmans

 

 

 

 

Kees Jongmans, voorzitter

Support4Life Peter Nouwens

 

 

 

 

Peter Nouwens, secretaris

Support4Life Harrie de Loos

 

 

 

 

Harrie de Loos, penningmeester

 

Beloningsbeleid

Ten behoeve van Stichting Support4Life werkt iedereen om niet: Leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding van reis- en verblijfskosten aan bestuursleden.

Jaarverslag 2020 – 2021

 

Stichting Support4Life Jaarverslag 2020 2021
> Klik op de afbeelding om het document te lezen of te downloaden.

Financiële verantwoording 2019 -2020

 

Stichting Support4Life Financieel Jaarverslag 2019 2020
> Klik op de afbeelding om het document te lezen of te downloaden.

 

Jaarverslag 2020 – 2021

 > Klik op de afbeelding om het document te lezen of te downloaden.

Support4Life Jaarverslag 2021 cover

 

Finaciële verantwoording 2020 – 2021

> Klik op de afbeelding om het document te lezen of te downloaden.

Support4Life Jaarverslag 2021 cover