Stichting Support4Life

Stichting Support4Life

Ondersteuning voor jongeren en jongvolwassenen
met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH).

 

Stichting Support4Life ondersteunt jongeren en jongvolwassenen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun sociaal netwerk in Midden-Brabant in de chronische fase bij het hervinden van het gewone leven met een goede kwaliteit.

Beleidsplan 2021

Hoofdlijnen uit beleidsplan 2021:

  • De maatschappelijke positionering van Support4Life nader vormgeven;
  • In lijn met onze missie en doelstelling: nadere profilering van Support4Life op sociale media zoals LinkedIn, Twitter en Instagram in 2021;
  • Support4Life wil jongvolwassenen met NAH zelf aan het woord laten, biedt hiervoor een platform en wil dit ook graag ondersteunen;
  • Persoonlijke Toekomst Planning modificeren en op gepaste wijze aanbieden aan jongvolwassenen met NAH in Midden-Brabant.

In ons beleidsplan leest u er alles over.

 

> Klik op de afbeelding om het document te lezen of te downloaden.

Bestuur

Support4Life Auke Blaauwbroek

Auke Blaauwbroek, Voorzitter

Support4Life Peter Nouwens

Peter Nouwens, Secretaris

Support4Life Harrie de Loos

Harie de Loos, Penningmeester

Beloningsbeleid

Ten behoeve van Stichting Support4Life werkt iedereen om niet: Leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding van reis- en verblijfskosten aan bestuursleden.

Verantwoording

 

 

Stichting Support4Life Jaarverslag 2022 cover

Jaarverslag 2022

> Klik op de afbeelding om het document te lezen of te downloaden.

 

 

 

 

 

Financiële verantwoording 2022

> Klik op de afbeelding om het document te lezen of te downloaden

Support4Life Jaarverslag 2021 cover

Jaarverslag 2021

> Klik op de afbeelding om het document te lezen of te downloaden.

 

Financiële verantwoording 2021

> Klik op de afbeelding om het document te lezen of te downloaden

Stichting Support4Life Jaarverslag 2020 2021

Jaarverslag 2020

> Klik op de afbeelding om het document te lezen of te downloaden.

 

 

Stichting Support4Life Financieel Jaarverslag 2019 2020

Financiële verantwoording 2020

> Klik op de afbeelding om het document te lezen of te downloaden.