Support4life

Download…

Support4Life Werkschrift cover 200px

Een eigen plek’.

Woonbehoeften van jongeren met NAH
Werkschrift + Onderzoek

Doe mee!

Support4loife NAH relaties

NAH, vriendschappen en relaties

Doe mee aan het onderzoek van support4Life…

Bekijk…

support4life anders verder binnewerk

Boek
Anders verder.

Openhartig en indrukwekkend: levensverhalen van jongeren met NAH…

support4life home

Support4Life

Als je leven wat steun kan gebruiken

 

Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) treft jongeren in de bloei van hun leven, in een tijd waarin bijvoorbeeld studeren, werken en zelfstandig worden centraal staan. NAH doorbreekt dit en is van grote invloed op de kwaliteit van leven.

Tijdens en tussen de acute en de revalidatiefase is vaak sprake van goede en gerichte aandacht en een duidelijke structuur voor ondersteuning met professionals. In de revalidatiefase wordt ook gericht gewerkt aan ‘weer naar huis gaan’.

Maar… na een aantal jaren wordt vaak pas écht duidelijk wat het betekent om met hersenletsel te leven. Dan de weg te vinden in het dagelijks leven wordt moeilijk. In deze fase is voor vragen te weinig aandacht of wordt zelfs het verband met NAH niet meer gelegd.

Daarom is er Support4Life.

Support4Life

Praktische ondersteuning en begeleiding voor jongeren met NAH

 

Support4Life biedt jongeren met NAH ondersteuning bij het realiseren van hun wensen en doelen. We begeleiden ze bij het omgaan met kwetsbaarheid en het versterken van de eigen kracht en ondersteunen hen bij het smeden van noodzakelijke sociale netwerken.

Basis voor deze begeleiding en ondersteuning is het Persoonlijk Toekomst Plan; een individuele ‘roadmap’ om wensen en doelen te realiseren die we samen met de jongeren ontwerpen. De oprichting van een ‘steungroep’ – mensen die voor de jongeren belangrijk zijn, die zich betrokken voelen, naar hen willen luisteren en hulp kunnen bieden- vormt daarbij een belangrijke steunpilaar.

Op deze wijze werken we op eigentijdse wijze toe naar volwaardig burgerschap voor jongeren met NAH. We sluiten aan bij de eigen kracht van de jongeren, maken gebruik van de ervaringsdeskundigheid van ons netwerk en werken in voorkomende gevallen met externe professionele partijen.

Support4Life biedt met deze werkwijze een aanvulling op het bestaande professionele hulpaanbod.

Versterken van eigen kracht en mogelijkheden

Je kunt meer dan je wellicht zelf denkt. Support4life kan je helpen je kracht en mogelijkheden te vinden.

Realiseren van doelen en wensen

Als je bijvoorbeeld graag zelfstandig wilt gaan wonen of een passende werkplek zoekt.

De weg vinden in het dagelijks leven

Gewoon meedoen. Met de mogelijkheden die jij hebt en op een wijze die bij jou past.

Wat kan Support4Life voor jou betekenen?

support4life PTP

Persoonlijk
Toekomst Plan

Studie naar de effectiviteit van een Persoonlijk Toekomst Plan

support4life nah en relaties

 

Jongvolwassenen,
NAH en relaties

Support4Life gaat onderzoek doen…

Support4Life doneren

Steun Support4Life !

  

Elke gift is meer dan welkom! 

Wij helpen jongeren met NAH bij het realiseren van waardig leven. Dat doen we door individuele ondersteuning, belangenbehartiging, projecten en onderzoek. Uw financiële steun is daarvoor meer dan welkom.

Zo helpt u ons bijvoorbeeld het werkschrift ‘Een eigen plek’ te publiceren; een onderzoek naar woonbehoeften van jongeren met NAH.

Bestuur en adviseurs van Stichting Support4Life ontvangen geen vergoeding. Uw donatie komt rechtstreeks ten goede aan projecten en onderzoek. Stichting Support4Life heeft ANBI-status; uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Boek ‘Anders verder.’

Openhartig en indrukwekkend

> Auteur Piet de Kroon over het boek ‘Anders verder.’, uitgegeven door Support4Life.

Anders verder.

Hardcover, 168 pagina’s Full Colour
Formaat 165 x 235 mm.
€ 19,90, incl. gratis verzending.

support4life anders verder coversupport4life anders verder binnewerk

Bestel nu.

Anders verder. bevat de levensverhalen van elf jongvolwassenen met één belangrijke overeenkomst: van de ene op de andere dag stond hun leven op zijn kop nadat er bij hen hersenletsel was geconstateerd.

In dit boek vertellen zij openhartig over hun leven vóór en na deze levensbreuk.

Hans

“Met Support4Life mijn toekomstplanning gemaakt.
Weet nu wie me helpt bij het realiseren van wat ik graag wil”

………………..

Esther

“Met hulp van Support4Life mijn opleiding weer kunnen oppakken.
En zelf met school goede afspraken gemaakt”

………………..

Tom

“Woon nu zelfstandig.
En met Support4Life krijg ik hulp en ondersteuning die voor mij belangrijk is.”

………………..