Support4life

Download…

Support4Life Werkschrift cover 200px

Een eigen plek’.

Woonbehoeften van jongeren met NAH
Werkschrift + Onderzoek

Bekijk…

support4life anders verder binnewerk

Boek
Anders verder.

Openhartig en indrukwekkend: levensverhalen van jongeren met NAH…

support4life home

Support4Life

Als je leven wat steun kan gebruiken

 

Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) treft jongeren in de bloei van hun leven, in een tijd waarin bijvoorbeeld studeren, werken en zelfstandig worden centraal staan. NAH doorbreekt dit en is van grote invloed op de kwaliteit van leven.

Tijdens en tussen de acute en de revalidatiefase is vaak sprake van goede en gerichte aandacht en een duidelijke structuur voor ondersteuning met professionals. In de revalidatiefase wordt ook gericht gewerkt aan ‘weer naar huis gaan’.

Maar… na een aantal jaren wordt vaak pas écht duidelijk wat het betekent om met hersenletsel te leven. Dan de weg te vinden in het dagelijks leven wordt moeilijk. In deze fase is voor vragen te weinig aandacht of wordt zelfs het verband met NAH niet meer gelegd.

Support4Life

Toegepast onderzoek, advies en praktische handvatten

 

Support4Life is een stichting voor en door mensen met Niet-Aangeboren-Hersenletsel (NAH) die primair gericht is op het herstel van het ‘gewone’ leven. Start- en eindpunt hierbij is wat jongvolwassenen met NAH zélf kunnen en willen.

Wij vinden het belangrijk dat jongeren met NAH hun wensen en doelen in het leven kunen realiseren. Dat is in deze levensfase niet eenvoudig; het leven van deze jongeren met NAH is door het hersenletsel fundamenteel veranderd. Veel jongeren met NAH ervaren met name problemen in de fase van re-integratie.

 

Support4Life ondersteunt jongeren met NAH door:

• zichtbaar te maken welke onderwerpen belangrijk zijn in hun leven;
• praktisch en toegepast onderzoek te doen naar deze onderwerpen;
• een koppeling te maken van deze inzichten aan het beste uit de wereld van zorg en wetenschap;
• het formuleren van concrete adviezen en handvatten op diverse levensterreinen, zoals huisvesting, vriendschap & relaties, financiën… ;
• ruchtbaarheid aan deze thema’s en inzichten te geven zodat er meer begrip komt voor jongvolwassenen met NAH;
• het bevorderen van self advocacy; toegang tot beschikbare hulpbronnen, emancipatie en zelfbeschikking.

 

Op deze wijze stimuleert Support4Life de ontwikkeling van de bestaande professionele hulpverlening.

 

Support4Life. Als je leven wat steun kan gebruiken.

y

Belangenbehartiging

Support4life komt op voor de belangen van jongeren met NAH.

U

Onderzoek

Support4Life doet toegepast onderzoek naar onderwerpen die belangrijk zijn in het leven van jongeren met NAH.

Praktische tools

Support4Life biedt jongeren met NAH praktische tools en adviezen op diverse levensterreinen.

support4life PTP

Persoonlijk
Toekomst Plan

Studie naar de effectiviteit van een Persoonlijk Toekomst Plan

support4life nah en relaties

 

Jongvolwassenen,
NAH en relaties

Support4Life doet onderzoek…

Support4Life doneren

Steun Support4Life !

  

Elke gift is meer dan welkom! 

Wij helpen jongeren met NAH bij het realiseren van waardig leven. Dat doen we door individuele ondersteuning, belangenbehartiging, projecten en onderzoek. Uw financiële steun is daarvoor meer dan welkom.

Zo helpt u ons bijvoorbeeld het werkschrift ‘Een eigen plek’ te publiceren; een onderzoek naar woonbehoeften van jongeren met NAH.

Bestuur en adviseurs van Stichting Support4Life ontvangen geen vergoeding. Uw donatie komt rechtstreeks ten goede aan projecten en onderzoek. Stichting Support4Life heeft ANBI-status; uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Boek ‘Anders verder.’

Openhartig en indrukwekkend

> Auteur Piet de Kroon over het boek ‘Anders verder.’, uitgegeven door Support4Life.

Anders verder.

Hardcover, 168 pagina’s Full Colour
Formaat 165 x 235 mm.
€ 19,90, incl. gratis verzending.

support4life anders verder coversupport4life anders verder binnewerk

Bestel nu.

Anders verder. bevat de levensverhalen van elf jongvolwassenen met één belangrijke overeenkomst: van de ene op de andere dag stond hun leven op zijn kop nadat er bij hen hersenletsel was geconstateerd.

In dit boek vertellen zij openhartig over hun leven vóór en na deze levensbreuk.

Hans

“Met Support4Life mijn toekomstplanning gemaakt.
Weet nu wie me helpt bij het realiseren van wat ik graag wil.”

Esther

“Met hulp van Support4Life mijn opleiding weer kunnen oppakken.
En zelf met school goede afspraken gemaakt.”Tom

“Woon nu zelfstandig.
En met Support4Life krijg ik hulp en ondersteuning die voor mij belangrijk is.”