Support4life Privacybeleid

Support4life Privacybeleid

Support4Life Stichting Support4Life ondersteunt jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), waarbij we hun wensen en doelen voor het gewone leven als uitgangspunt nemen. We sluiten aan bij de eigen kracht van de jongeren, maken gebruik van de ervaringsdeskundigheid van ons netwerk en werken in voorkomende gevallen met externe professionele partijen.
Support4Life verwerkt persoonsgegevens van jou als persoon of van jou als contactpersoon namens de onderneming of organisatie. Support4Life neemt jouw privacy serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Support4Life altijd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dit Privacy Statement legt Support4Life uit welke gegevens zij verwerkt en met welk doel.

1. Wie is Support4Life?

Support4Life is gevestigd aan Bereklauw 7, 5071HB, Udenhout en staat onder nr. 74648179 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

2. Welke informatie wordt door Support4Life verzameld en verwerkt?

Wanneer je de uitgave ‘Anders verder.’ afneemt door middel van een online bestelling en betaling maakt Support4Life in voorkomende gevallen een account op maat aan met gebruikersnaam en wachtwoord waardoor je toegang krijgt tot jouw Account. In het Account kun je jouw bestellingen inzien en verder gaan met eventuele vervolgbestellingen.

Toelichting

Bij het aanmaken van een Account worden de volgende gegevens aangemaakt en opgeslagen:
1. Voornaam;
2. Achternaam;
3. Bedrijfsnaam;
4. Adres;
5. Telefoonnummer;
6. E-mailadres;
7. Gebruikersnaam;
8. Wachtwoord
9. Betalingsgegevens

Wanneer je online een Account online via de Website hebt gegenereerd, kun je doorgaan naar de betaalomgeving om een bestelling van de uitgave ‘Anders verder.’ te plaatsen. Om de betaling te voltooien dien je jouw betaalgegevens in te vullen. De betaalmethode die Support4Life biedt is: iDeal.

Automatisch gegenereerde informatie

Om de Website en de Diensten van Support4Life optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de Diensten te beveiligen) heeft Support4Life bepaalde informatie nodig. Support4Life verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over jouw gebruik van de Website en de Diensten.

Toelichting

Support4Life verzamelt de volgende informatie over jouw gebruik:
1. de pagina’s die je op de Website bezoekt en hoe lang je op deze pagina’s blijft;
2. hoe je op de Website bent gekomen;
3. je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen);
4. het ClientID (een uniek nummer waaraan een individuele gebruiker, apparaat of browser kan worden herkend);
5. het type en versie browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken);
6. de taal waarin je browser is ingesteld;
7. de resolutie van je beeldscherm (een beeldscherm bestaat uit pixels. Het aantal pixels op een beeldscherm bepaalt (mede) de scherpte van het beeld. De resolutie zegt wat over het aantal pixels van een beeldscherm)
8. of JavaScript is ingeschakeld;
9. het computersysteem dat je gebruikt.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Support4Life ze?

Voor het verzamelen van gegevens gebruikt Support4Life cookies.

Toelichting

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de Website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.
Support4Life maakt uitsluitend gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van de door jou specifiek gevraagde Diensten, waaronder het aan jou beschikbaar maken van de Website, of van cookies die gebruikt worden om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de Diensten en de Website van Support4Life. Deze cookies hebben geen of een gering gevolg voor de privacy van de gebruikers van de Website en de Diensten van Support4Life. Daarom hoeft Support4Life geen toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies.

4. Voor welke doeleinden zal Support4Life informatie over jou gebruiken?

 

Doeleinden

Support4Life zal jouw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
1. Om jouw gebruik van de Diensten mogelijk te maken, waaronder het genereren van documenten t.b.v. een internettoepassing onder het Content Management Systeem ‘WordPress’, het geven van advies en ondersteuning en het beschikbaar maken van de Hosting Accountomgeving;
2. Om je informatie toe te zenden omtrent de (afgenomen) Diensten van Support4Life en om te reageren op vragen en/of klachten;
3. Om (geanonimiseerde) statistische gegevens op te stellen over jouw gebruik van de Website en de Diensten;
4. Om de Website en de Diensten aan te passen en te verbeteren;
5. Om misbruik van de Diensten te kunnen signaleren;
6. Om jouw gegevens te verstrekken aan derden om de Diensten te verrichten, of indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Ondersteuning

Om je tijdens je gebruik van de Diensten te kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld wanneer je via een E-mailbericht een vraag stelt, gebruiken we gegevens over jouw gebruik van de Website.
Statistiek en verbetering
Support4Life gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van de Diensten. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen persoonsgegevens). Daarnaast houdt Support4Life bezoekgegevens bij om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de Website te meten. Hierdoor kan de inrichting van de Website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

E-mailing / Nieuwsbrief

Support4Life wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Support4Life dat aan jou laten weten. Ook kan Support4Life je op de hoogte houden van acties. Bij het aanmaken van een Account en daarna kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief van Support4Life.
Mocht je geen nieuwsbrief (meer) van Support4Life willen ontvangen, dan kun je je afmelden via je Account. Een mogelijkheid je af te melden is tevens in elke nieuwsbrief die door Support4Life aan jou wordt gestuurd opgenomen.

Gebruik door derden

Support4Life kan jouw gegevens verstrekken aan derden voor zover dat nodig is voor het verlenen van de Diensten, of voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Zo kan Support4Life bijvoorbeeld jouw gegevens verstrekken aan payment service providers om de betaling uit te voeren.
Ten slotte kan Support4Life jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Externe links

De Website kan hyperlinks bevatten waarmee je de Website van Support4Life verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Support4Life heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is.
Dit Privacy Statement van Support4Life heeft alleen betrekking op jouw gegevens die via de Website en de Diensten zijn verkregen. Support4Life accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

5. Op welke wijze beschermt Support4Life jouw persoonlijke informatie?

Support4Life zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Toelichting

Om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerken heeft Support4Life de volgende maatregelen genomen:
a. SSL – de communicatie met Support4Life gaat via een beveiligde en versleutelde verbinding
b. Encryptie van je wachtwoord – je wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen.

6. Doorgifte naar landen buiten EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden verwerkt op servers van door Support4Life ingeschakelde bedrijven. In sommige gevallen zijn die servers buiten de Europese Economische Ruimte gelegen. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, maakt Support4Life gebruik van de EU standard contractual clauses om jouw privacy te beschermen.

7. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens

Je kunt zelf de gegevens die zijn opgeslagen in jouw Account Omgeving inzien en aanpassen. Newton verstrekt daartoe op aanvraag of bij aanmaking van een hostingaccount (afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm Hosting) een gebruikersnaam en wachtwoord.Als je de gegevens wil inzien die Support4Life over jou heeft vastgelegd kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@Support4Life.nl Support4Life zal binnen vier (4) weken reageren op jouw inzageverzoek.
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt ingezien naar aanleiding van jouw inzageverzoek, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onvolledig zijn, kun je een verzoek hiertoe doen bij Support4Life via info@support4life.nl Je kunt verzoeken dat Support4Life jouw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Support4Life zal binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek. Indien Support4Life je verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom jouw verzoek wordt afgewezen.

8. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via directe berichtgeving aan jou.

9. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan info@support4life.nl

Hans

“Met Support4Life mijn toekomstplanning gemaakt.
Weet nu wie me helpt bij het realiseren van wat ik graag wil”

………………..

Esther

“Met de aanpak van Support4Life mijn opleiding weer kunnen oppakken.
Zelf met school goede afspraken kunnen maken.”

………………..

Tom

“Woon nu zelfstandig.
En met Support4Life krijg ik hulp en ondersteuning die voor mij belangrijk is.”

………………..

 

Veelgestelde vragen:

Waar kunnen we je bij helpen?

Versterken van je eigen kracht en mogelijkheden

Je kunt meer dan je wellicht zelf denkt. Daarbij kunnen we je helpen.

Meer lezen

Realiseren van jouw doelen en wensen

Als je bijvoorbeeld graag zelfstandig wilt gaan wonen of een passende werkplek zoekt.

Meer lezen

Je weg vinden in het dagelijks leven

Zoals andere jongeren wil je gewoon meedoen. Met de mogelijkheden die jij hebt en op een wijze die bij jou past..

Meer lezen